ICSE RESULT 2017


PRASHANT SINHA
96%


SHASHI SHEKHAR SINGH
93%


KESHABH KEDIA
92.8%


AWESH AHMAD ANSARI
90.6%


FRANCIS KISKU
90.4%


SOMNATH SETH
89%

ICSE RESULT 2017


SHREYA BATHWAL
89%


PREETI SAGAR
79%


SADHVI KUMARI
75%